Startar opp vaksinasjon av 16. – og 17. åringar

No vaksinerer Stad med Pfizer og Moderna

Vaksinasjonsarbeidet i Stad kommune held fram, og frå denne veka tar kommunen også i bruk Moderna. Frå neste veke av startar Stad opp med vaksinering av 16.- 17. åringar.

Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld har 89 prosent av innbyggjarane i Stad kommune som er 18 år og eldre har fått dose 1. No held vaksinasjonen fram med både Pfizer og Moderna.   Foto: Tormod Flatebø.

Nyhende

Status per 30. august er at 89 prosent av innbyggjarane i Stad kommune som er 18 år og eldre har fått dose 1, medan 67 prosent er fullvaksinerte.