Møt Anfinn Sjåstad – listetopp for Sogn og Fjordane FRP

– Snøggbåten kan bli vår jernbane

‒ I valkampen har vi blinka ut fire saksområde som vi kjem til å ha eit ekstra fokus på. Det er skattar og avgifter, samferdsle, helse og innvandring og integrering. Det som er mist viktig for meg av desse fire saksområda, er innvandring og integrering.

Samferdsle: – For meg er skatte- og avgiftspolitikk og samferdsle viktige saksområde, som eg vil fronte i valkampen, seier Anfinn Sjåstad 

Nyhende

Det seier Anfinn Sjåstad, listetopp for Framstegspartiet i Sogn og Fjordane, som legg til at ein grunn til at innvandring er det minst viktig saksområdet har saman heng med at sakskomplekset er langt meir aktuelt i Sogn og Fjordane enn i dei større byane i landet.