Aktuell profiil

Geir Oldeide - Raudt

– Eg innbiller meg at eg er flink til å samarbeide og gjere andre gode.

Geir Oldeide er Raudt Sogn og Fjordane sin 1. kandidat ved Stortingsvalet i haust.   Foto: Tormod Flatebø

Eg innbiller meg at eg er flink til å samarbeide og gjere andre gode.

Nyhende

Den 13. september er det Stortingsval i Norge. Politikarane ligg no i startgropa og førebur seg på ein lang og krevjande valkamp. Mange stiller seg i desse dagar spørsmålet; Kven er desse personane som toppar listene til dei politiske partia. For å bli betre kjent med politikaren som person, har Fjordabladet stilt dei nokre enkel og uformelle spørsmål.