Leiar

Næringslivet er for dårlege på samarbeid på tvers

Vi har tilflyttarar som har vanskar med å få plass å bu, og eit næringsliv som slit med å få tak i meir folk.

Nyhende

Vi kan lett slå oss på brystet og skryte over kor flinke vi er her i Nordfjord. Då er det tankevekkande når den nye styreleiaren i Stad Vekst seier at det lokale næringslivet enno ikkje har fått til nok samarbeid på tvers i vår langstrekte kommune.