Nattestengd fylkesveg i Heggjabygda

I samband med vedlikehaldsarbeid blir fv. 5744 mellom Fossebakken og Heggjabygda stengd i periodar.
Nyhende

Arbeidet starta måndag 7. juni, og varer fram til 17. juni.