Okla vindkraft

Alle klagene blir avvist

Fredag kom endeleg svar frå Olje- og energidepartementet. Alle klagene om Okla vindkraftverk blir avvist.
Nyhende

Bakgrunnen er NVE sitt vedtak om å innvilge søknaden frå Falck Renewables AS om å bruke gravitasjonsfundament i staden for fjellforankra fundament i Okla vindkraftverk.