Stengde vegar i fjellet og glatt i låglandet

Uvêr i fjellet og vanskelege forhold

Det er uvêr i fjellet og fleire av fjellovergangane er stengde. I låglandet er det også lokalt vanskelege køyreforhold.

STENGDE VEGAR: Fleire vegar i fjellet er stengde på grunn av uvêr. I låglandet er det også krevjande forhold og gult varsel for snø i heile Vestland. Her er Fjordabladet på veg ned frå Furefjerding ein tidlegare vinter.   Foto: Arkiv/Anna Wuttudal

Nyhende

Ifølgje Yr er det sendt ut eit gult varsel for snø i Vestland. Dette gjeld frå søndag kveld til tysdag ettermiddag, ettersom det er venta mykje snø i denne perioden. I låglandet kan det lokalt kome mellom fem og 15 centimeter på 24 timar, og i høgda er det venta endå meir snø. Det vert oppmoda om å beskytte sårbare installasjonar og gjenstandar som ikkje toler den venta snømengda. Ein bør rekne ekstra tid til transport og køyring, og bruke riktige dekk og køyre etter forholda.

Ifølgje Yr kan nokre reiser få lenger reisetid, og det kan vere lokalt vanskelege køyreforhold. Snøfokk i fjellet kan gje redusert sikt, og det kan bli innført kolonnekøyring og stengde vegar.

Stengde vegar i fjellet

Det er uvêr i fjellet fleire stadar i landet måndag. I vest er dei fleste fjellovergangane stengde på grunn av uvêret, melder Statens vegvesen. Det er ikkje berre i fjellet det er vanskelege køyreforhold. Søndag kveld åtvara Vest politidistrikt om glatte vegar mange stadar i fylket, både i nord og i sør. Dei meldte då at det hadde vore ein del utforkøyringar rundt om i distriktet og oppmoda alle om å køyre forsiktig.

Status måndag klokka 10:50:

  • Strynefjellet: Stengt på grunn av uvêr og fare for ras. Dette gjeld inntil vidare.
  • Filefjell: open inntil vidare. Her er det meldt om snø og isdekke, somme stader fare for glatte parti og redusert sikt.
  • Utvikfjellet, på strekning Byrkjelo- Stryn: Open. Her vert det meldt om snø og isdekke.
  • Vikafjellet: Stengt på grunn av uvêr. Her vert det ny vurdering klokka 12.
  • Haukelifjell: Stengt på grunn av uvêr. Dette gjeld inntil vidare.
  • Hol-Aurland: Kolonnekøyring på grunn av uvêr. Dette gjeld inntil vidare.
  • Tyin-Årdal: Stengt på grunn av uvêr. Statens vegvesen melder at vegen vert ikkje opna i dag.
  • Hemsedalsfjellet: Kolonnekøyring på grunn av uvêr. Dette gjeld inntil vidare.
  • Hardangervidda: Stengt på grunn av uvêr.

Raudt varsel

I tillegg til det gule varselet for snø er det også sendt ut raudt varsel for snøskred måndag og tysdag, som Fjordabladet allereie har skrive tidlegare.


Stor snøskredfare i Indre Fjordane

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag, søndag 4. april sendt ut varsel om stor skredfare (nivå 4) for varslingsområdet Indre Fjordane.Uvêret herjar på Vestlandet

I kveld søndag, og i morgon måndag, vil det blåse nordvest stiv kuling 15, periodevis sterk kuling 20 meter per sekund frå Stad til Frøya.


Det er Varsom.no som melder at det er stor snøskredfare i Indre Fjordane både måndag og tysdag, og det er difor sendt ut raudt varsel. Årsaka er kraftig vind og snøbyer, som vil gje stor vindtransport av snø inn i leheng. Snøskred kan løysast ut både naturleg og av skiløparar.

Over tregrensa er det venta snøfokk og stor transport inn i leheng, og dette vil gje ustabilitet og fare for naturleg utløyse snøskred. Det er usikkert kvar det vil kome mest nedbør, men prognosane seier Indre Nordfjord. Ifølgje varsom.no kan det i høgfjellet finnast svake lag og kantkorn djupt i snødekket, og fokksnøen som påverkar slike lag kan få eit større volum.

Tysdag vil skredproblemet og faregrada gjelde spesielt første del av dagen. Dei mest utsette er heng mot sør, søraust og aust. Tysdag er det også venta store naturlege skred når vêret står på. I klassiske skredbaner som samlar mykje snø kan skreda bli svært store.

Alle bør unngå skredterreng, terreng som er brattare enn 30 grader og utløpssoner for skred.