Utbyggjar av Okla vindkraftverk søkjer om ny endring

Falck Renewables har søkt Norgews vassdrags- og energidirektorat om å løyve til å endre turbinfundament på Okla vindkraftverk.

Biletet er frå anleggsarbeidet med tilkomstvegen til Okla vindkraftverk.   Foto: Stad Landskap

Nyhende

─ I søknaden vert det vist til at det i godkjente miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for prosjektet rekna ein med at ein skulle nytte fjellforanka turbinfundament, men at det etter nærmare tekniske undersøkingar viste at det er meir lausmasse enn forventa, og det må derfor nyttast gravitasjonsfundament.