Klart svar frå samferdsleministeren om E39 Sandane-Byrkjelo

Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) er utfordra av partikollega Tore Storehaug, og kjem no med klart svar om strekninga E39 Sandane-Byrkjelo.

Statens vegvesen vil starte reguleringsplanarbeid i 2021 for strekninga Sandane-Byrkjelo, lovar samferdsleminister Knut Arild Hareide.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

I statsbudsjettet for 2021 er det sett av fem millionar kroner til planlegging av utbetring av flaskehalsane på E39 Sandane-Reed.