Berre halvparten bestod Statsborgarprøva i Stad

I 2020 bestod 89 prosent av kandidatane i Vestland Statsborgarprøven. Resultata for heile landet viser at 88 prosent av kandidatane bestod prøven i 2020. I Stad kommune bestod berre halvparten av kandidatane prøven.

– Auken i tal avlagte Statsborgarprøver i 2020 kan vere eit resultat av at det blei opna for dobbelt statsborgarskap frå 1. januar 2020, eier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.  

Nyhende

–Auken i talet på avlagte Statsborgarprøver i 2020 kan vere et resultat av at det blei opna for dobbelt statsborgarskap frå 1. januar 2020, seier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.