Reiselivssjef Marita Lindvik:

─ Verda blir mindre og gjestane krev meir

Verden blir mindre og gjestene krev meir, der vi som destinasjon må stille større krav både til oss sjølve og til besøkjande.

─ Vi er tente med å stå saman om å fremje Nordfjord som merkevare. Som igjen er verdiskapande for regionen som ein heilskap. Verden blir mindre og gjestene krev meir, der vi som destinasjon må stille større krav både til oss sjølve og til besøkjande, seier Marita Lindvik, reiselivssjef i Visit Nordfjord.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det seier Marita Lindvik, reiselivssjef i Visit Nordfjord i ei pressemelding.