Vedtok synfaring om veg til Okla vindpark

Skal invitere med relevante partar

‒ Stad kommune bør vere på tilbodssida, poengterer Sp-politikar Paul Jacob Helgesen. Han fekk med seg dei andre i formannskapet på å gjere vedtak om synfaring i anleggsområdet der vegen til Okla vindpark er under bygging.

VIL SKAPE TILLIT: ‒ Stad kommune bør vere på tilbodssida, poengterte Sp-politikar Paul Jacob Helgesen (bak på skjerm). Han fekk med seg dei andre i formannskapet på å gjere vedtak om synfaring i anleggsområdet. Skjermdump frå det digitale formannskapsmøtet. 

Nyhende

«Høyringsfråsegn – Søknad om optimalisering av veglinje – Okla» låg som referatsak i formannskapet torsdag. Slike saker blir som oftast knapt nok kommenterte, men denne dagen var det annleis.