Stryn går ut av samarbeid

Barbro Longva er kommunesjef i Stad kommune, med ansvar for helse.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Kommunestyret i Stryn har vedteke å trekkje seg ut av det interkommunale samarbeidet om kreftkoordinator i Nordfjord. Vedtaket om å sei opp avtalen vart gjort i desember, og Stryn kommune er difor ikkje ein del av samarbeidet frå 01.01.2022.