Selde 134 bueiningar i Stad kommune i 2020

Frå 12. januar 2020 til 12. januar 2021 selde Eigedomsmekling Sogn og Fjordane 81 bustader, fordelt på eldre og nye bustader på Nordfjordeid. For heile Stad kommune i same periode er talet 134 selde bueiningar.

Salet av leilegheitene i Englundtunet er ein del av Eigedomsmekling Sogn og Fjordna sin salsstatistikk.   Foto: Nordwest3D

Nyhende

Det seier Kjartan Aarnes, fagansvarleg eigedomsmeklar i selskapet.