Truleg ikkje større volum før i slutten av februar

Startar Covid-vaksinering på legekontoret i veke fire

Etter tre veker med vaksinering på sjukeheimar/omsorgsbustadar er det klart for heimebuande frå veke fire. Dette vil skje på Eid legekontor.

På grunn av få dosar i veka vil det ta tid å gjennomføre vaksineringa i Stad kommune. Kommuneoverlege Vingen Vedeld seier at ein truleg ikkje får større volum og fart på vaksineringa før Aztra Zeneca blir godkjent og kjem ut til kommunane i slutten av februar. 

Nyhende

I veke fire, som er frå 25. til 29. januar, startar covid–vaksinering utanom institusjonar i Stad kommune. Først ut er dei over 85 år som er heimbuande. Dei må møte på legekontoret, med oppstart i veke fire.