Skal forsøke å felle ulv i Vestland

Miljødirektoratet har gitt Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre forsøk på skadefelling av ein ulv i deler av Ytre Sogn og Sunnfjord etter skader gjennom fleire år.

Ulven ble fanga av eit av SNO sine viltkamera i september i fjor. 

Nyhende

– Vi får no forhåpentleg ein periode med snø og gode forhold for å spore opp ulven i området. For å hindre ytterlegare skade på beitedyr frå denne ulven har vi valt å gje Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre eit forsøk på å felle den. Ulven har vore i området i tre år og vist seg vanskeleg å få felt. SNO vil iverksette fellingsforsøket dei næraste dagane, opplyser Knut Morten Vangen, seksjonsleiar i Miljødirektoratet, i ei pressemelding.