Fylkesrådmannen vil utsetje utsleppsfrie hurtigbåtar til Sogn og Nordfjord

(NPK): Fylkesrådmannen i Vestland vil utsetje kravet om nullutslepp på hydrogen-hurtigbåtar til 2028, skriv Bergens Tidende. Målet var i utgangspunktet 2024.

Hurtigbåtar til kai i Bergen. Dei skal med tida skiftast ut til å bli utsleppsfrie.   Foto: Margunn Sunnfjord/ NPK

Nyhende

Politikarane i Vestland vedtok 3. desember i fjor «innfasing av nullutsleppsteknologi frå 2022 og seinast 2024» for hurtigbåtane nordover frå Bergen mot Sogn og Nordfjord.