Lesarbrev

Gi kommunene vetorett til å si nei til vindkraftutbygging

Senterpartiet mener derfor det er behov for en helhetlig gjennomgang av regelverket for vindkraft.

Sandra Borch er stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Energi- og miljøkomiteen.  

Nyhende

De siste årene har det med rette vært et økende engasjementet mot utbygging av vindkraft på land. Mange steder i landet opplever folk at vindparkene endres etter at tillatelsen er gitt. Flere steder har vindmøllene blitt mye høyere enn det som var kjent da saken ble behandlet, mange steder har også vindmøllene blitt plassert på andre steder innenfor vindkraftparken. Jeg har stor forståelse for at det blir reaksjoner når det etter at den lokale debatten er over, brått settes opp vindturbiner opp mot 100 meter høyere enn forventet. Senterpartiet ønsker at bare de vindparkene som har støtte og forankring lokalt – med kommunestyrets vedtak i ryggen - kan bygges. Det er den beste måten for å sikre at landskap og naturkvaliteter ivaretas og at utbyggingen tar hensyn til næringer som allerede er i området. Vindkraft skal bidra med inntekter til berørte lokalsamfunn.