Paul Andreas Hatledal

Utnemnd til æresmedlem i Hornindal og Markane skyttarlag

─ Dei siste åra har Paul Andreas Hatledal bore mykje av ansvaret for skyttarlaget på sine skuldra. Det er difor ei ære og ei stor glede for oss å utnemne Paul Andreas Hatledal til Æresmedlem i Hornindal og Markane skyttarlag.

Æresmedlem: Det var Per-Tore Taklo (t.v), leiar i Nordfjord skyttarsamlag, som fekk æra av å utnemne Per Andreas Hatledal til æresmedlem av Hornindal Skyttarlag. I midten Tore Heggen, styremedlem i skyttarlaget.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det sa Tore Heggen, styremedlem i Hornindal og Markane Skyttarlag, då han denne helga, under det det tradisjonsrike Olsokstemnet i baneskyting som gjekk av stabelen på skytebana til Hornindal og Markane skyttarlag si bane i Sør-Markane.