Nye reglar for besøkande i Hoddevika og Ervika

Stad kommune har innført forbod mot «villcamping» (overnatting med alle typar telt, campingvognar/ campingbilar, hengekøyer etc) i avgrensa område i utmark i bygdene Ervika og Hoddevika på Stadlandet.

Erviksanden camping: Over lang tid har det vore eit ønskje om å kome villcampingen til livs i Hoddevik og Ervik, og å få camping i meir ordna former. No har Stad kommune innført forbod mot «villcamping» i Hoddevika og Ervikafor å ta vare på kulturlandskap, natur og miljø i desse heilt spesielle og sårbare områda  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

- Forbodet mot «villcamping» i Hoddevika og Ervika er innført for å ta vare på kulturlandskap, natur og miljø i desse heilt spesielle og sårbare områda, seier ordførar i Stad, Alfred Bjørlo. – Det er viktig å presisere at folk framleis er velkomne til å besøke, bade, surfe og elles vere ute i naturen i både Ervika og Hoddevika. Det er sjølvsagt også fullt mulig å ta inn på campingplassar og andre organiserte tilbod om overnatting i dei to bygdene.