Utbygging av breiband i fleire bygder

Eid kommune, no Stad kommune, har dei siste åra lagt til rette for utbygging av breiband/fiber i område som har dårleg dekning. No står Heggjabygda, Skrede-Holmøyane og Lote-Hennebygda for tur.

Breiband: Svein Otto Melheim ber folk i dei aktuelle utbyggingsområda for breiband om å melde si interesse.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

For inneverande har Stad kommune fått tilsegn om tilskot for utbygging av breiband til områda Heggjabygda, Skrede, Holmøyane og Lote – Hennebygda. Telenor har tidlegare varsla at dei ønskjer å fase ut koparlinja i desse områda.