Behov for skikkeleg standardheving

Ønskjer å ha det triveleg og attraktivt

Svein Fjørstad er fortvila over standarden på delar av vegnettet i Myklebuståsen bustadfelt.

GENERASJONSSKIFTE: Det er i ferd med å skje eit generasjonsskifte i Myklebuståsen, med unge familiar som flyttar til. Svein Fjørstad er oppteken av at det skal vere attraktivt med gode vegar og fortau for unge folk som nyleg tilflytta Kim Ole Sørland og andre som no buset seg i nabolaget.   Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Fortauet oppover langs Fossevegen ser somme stadar ut som eit krater. Her er det ikkje mykje som innbyr til å ta seg ein sykkeltur.