Vurderer rettssak mot Okla-utbygging

Stad Landskap jobbar no for å gå til rettssak mot staten, og eventuelt Stad kommune og utbyggjar av Okla vindpark. Dei meiner at vedtaket som vart fatta i Stad kommunestyre ikkje er fatta på riktig måte.

OKLA: Stad Landskap jobbar saman med Motvind om å reise rettssak mot staten, kommunen og utbyggjar av Okla Vindpark.  Foto: PRIVAT

Nyhende

Stad Landskap erkjenner at utval for areal og eigedom i Stad kommune gjorde vedtak i den siste dispensasjonssaka, knytt til Okla vindindustrianlegg ved Vestkapp.