Erling Solheim

Ein sikker blyantstrek frå Rimstaddalen i Nordfjord

Erling Solheim (1911–1973) er nordfordteiknaren framfor alle andre. Mange hundre teikningar har han laga med motiv frå Nordfjordbygdene.

KVARDAGSLIV: Erling Solheim teikna frå kvardagsliv og arbeidsliv på bygdene, og dokumenterte både nordfjordkulturen og anna bygdekultur i Norge. Han er truleg den teiknaren frå Nordfjord som har etterlete seg flest kunstverk frå dagleglivet på 1900-talet.   Foto: frå jul i nordfjord 1987

Nyhende

Fleire av dei miljøa han festa til papiret er no vekke. Difor er Erling Solheim også kulturhistorikar.