Næringslivet i Nordfjord slit

Halvparten har permittert

Det har vore ei dramatisk utvikling i arbeidsløyse i Nordfjord dei siste tre vekene. Stryn er førebels hardast ramma, men dei andre kommunen har ein stadig auke.

ALVORLEG: Nedstenginga av landet har gitt store konsekvensar også for næringslivet i Nordfjord. Halvparten av bedriftene har permittert, viser ein fersk rapport. 

Nyhende

Heile 50 prosent av bedriftene i Nordfjord har måtta permittere som følgje av at landet vart koronastengt.