Professor:

Ingen ledige senger ved norske sjukehus

– Det ligg pasientar i alle sjukehussenger i Norge, Dette uttalte fagdirektør Svein Lie den 6. mars, før det var éin einaste koronapasient innlagt i sjukehus i Norge. Det tragiske faktum er at han har rett.

Sengetalet halvert: Sengetalet ved norske sjukehus er halvert i løpet av dei siste 40 åra. –Politikarar og byråkratar har utvist ein deprimerande mangel på framsyn, seier Sven Erik Gisvold. spesialist i anestesiologi, professor emeritus ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital. 

Politikarar og byråkratar har utvist ein deprimerande mangel på framsyn og realisme.

Nyhende

Det skriv Sven Erik Gisvold som er spesialist i anestesiologi, professor emeritus ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital i ein artikkel i Tidsskriftet til Den norske legeforening den 24. mars.