Bassengsaka i Selje

-No har ein sjansen

– No har ein sjansen til å tenke helse og lage nytt basseng i Selje som er for alle, seier Merethe Vedvik.

Vil ha terapibasseng: Merethe Vedvik, styremedlem i Norsk Revmatikerforbund Sogn og Fjordane, meiner Stad kommune må nytte sjansen til å tenke helse når ein no skal planlegge basseng i Selje.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

Ho er medlem i fylkesstyret i Norsk Revmatikerforbund Sogn og Fjordane. Vedvik synest Stad kommune gjer eit klokt val når dei vil sjå på andre moglegheiter enn berre å rehabilitere eksisterande basseng ved Selje skule.