Høg vass-stand på Nordfjordeid i dag

Thorleif Jakobsen har teke seg ein runde med fotoapparatet sitt i dag for å dokumentere den høge vass-standen.

Alle foto: Thorleif Jakobsen 

Nyhende