Signerte samarbeidsavtale med politiet

Stad kommune og Stad Lensmannskontor har signert ei samarbeidsavtale om tenestetilbod og førebyggjande arbeid i nye Stad kommune.

Frå venstre: Ordførar Alfred Bjørlo, Kommunedirektør Åslaug Krogsæter, Politikontakt for Stad Hanne Heggen og Lensmann i Nordfjord Tormod Hvattum.  Foto: Stad kommune

Nyhende

–Vi er glede for å ha en sterkt og aktiv lokalt lensmannskontor, som er sterkt opptekne av å arbeide lederbygg og ser fortjeneste av nært samarbeid med de kommunale tenestene og lokalsamfunnet elles, seier Alfred Bjørlo, ordfører i Stad.

Ordførar og Kommunedirektør Åslaug Krogsæter signerte avtalen saman med Lensmann Tormod Hvattum og politikontakt i Stad, Hanne Heggen.

Avtalen seier mellom anna kva tenestetilbod innbyggjarane kan forvente frå politiet. Frå 1.1.2020 er det 14 tilsette på Stad lensmannskontor (8 polititenestemenn / -kvinner og 6 sivile stillingar). Kontoret vil ha åpent kvar dag kl 9-15, og etterkvart ein dag langope for bestilling av pass.

Særskilt prioriterte saker er valgt i nære relasjonar og seksuelle overgrep mot født.

Politiet har eit beredskapskrav med krav til responstid, der alle lensmannskontora i Nordfjord samarbeider. Politisk og kommunalt skal også samarbeide om beredskap, gjennom et eget beredskapsplan for Stad kommune.

Politiet vil prioritere lederbyggjande arbeid i alle områder. Hennes er det avtalt et nært samarbeid med byen kommune. Nordfjord lensmannsdistrikt har en egen fagleiar for lederbyggende arbeid, Hanne Heggen, som også er politikontakt for Stad kommune. Politikontakten vil ha et særskilt fokus på de ledende tiltak som er født under 18 år. Avtalen skildrar også korleis staden driv sitt førebyggande arbeid, med mål om nært fagleg samarbeid mellom politi og kommune på alle nivåer.

Stad kommune og politikk vil også samarbeide gjennom politirådet, der lensmann, politikontakt og politisk og administrativ ledelse i kommunene raskt 3-4 gongar i året. Andre vil også bli skrevet inn i politiets der naturlige og nødvendige.