Planar om oppdrett av laks og aure ved Torvneset

Eide Fjordbruk AS har søkt om klarering for ny lokalitet for akvakultur ved Torvneset i tidlegare Eid kommune.

Kommunekart oppdrettslokalitet ved Torvneset i Stad, tidlegare Eid kommune 

Nyhende

Eide Fjordbruk AS ønskjer å starte opp med oppdrett av laks og aure ved Torvneset i det som no er Stad kommune. Det omsøkte arealet er regulert for akvakulturføremål i Eid kommune sin kommuneplan.