Farmen-Erik saknar livet i 1919

No er finaleveka i Farmen 2019 i gang. Dei deltakarane som er att fell vekk ein etter ein. Korleis går det med Erik frå Eid?

STERKE KONKURRENTAR: Både gardsarbeid og husarbeid var heilt annleis for 100 år sidan, og deltakarane jobba tett saman for å få oppgåvene løyste. Storbonde Erik Rotihaug såg på Mathias Scott Pascual (t.v.) som ein sterk konkurrent, spesielt når det gjaldt kunnskap, og valde han som førstekjempe. Det førte til at Mathias rauk ut like før finaleveka.   Foto: Alex Iversen/Tv2

Pappa stod og tok tida medan eg sette separatoren i hop

Nyhende

Erik Rotihaug har sikra seg plass i den avgjerande finaleveka i Farmen der konkurransane går for fullt på TV2 denne veka. Søndag 8. desember får vi vite kven som vinn, og det er stor spenning knytt til kor langt vår lokale helt, Erik Rotihaug (24) frå Vedvika i Eid når. Om han ryk ut, eller blir ståande som vinnar av Farmen 2019. Det har han sjølvsagt ikkje lov til å røpe enno, men han deler gjerne litt av sine opplevingar på Farmen med Fjordabladet sine lesarar.