Stig Svalheim:

–Kjenner meg ikkje att i påstandane

–Både frå Innbyggarinitiativet og Stad Landskap vart det sagt at alle grunneigarane er imot vindkraftutbygginga på Okla. Eg kjenner meg ikkje att i desse påstandane.

–I dag blir havvind for dyrt. Slik sett er det, i overskueleg framtid,  vindkraft på land som er det mest realistiske alternativet, sa Terje Svalheim frå utbyggaren då han informerte kommuestyret i Selje om utbygginga av Okla Vindkraft.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det sa Stig Svalheim frå Vestavind Energi AS, eit selskap i Sogn og Fjordane Energi-konsernet (SFE), som er minoritetseigar  i vindkraftprosjektet Okla Vindkraft.