Stad skipstunnel

"Er til gjennomgang i departementet"

  Foto: Illustrasjon av Stad skipstunnel laga av Kystverket / Snøhetta.

Nyhende

I statsbudsjettet som vart lagt fram i dag står det følgjande om Stad skipstunnel:

"Stad skipstunnel
I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at ventet kostnad er økt til 3,7 mrd. kr og at netto nytte er beregnet til -3,1 mrd. kr. Kystverket fikk i 2018 i oppdrag å gå gjennom prosjektet for å få redusert kostnadene ned mot investeringsrammen som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Rapporten er levert og er nå til gjennomgang i departementet."