V, Ap og H

– Vil gje den beste styringskraft

Valvinnar Alfred Bjørlo vert sjølvsagt ordførar i Stad kommune. (Arkivfoto frå valvaken)  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende 

I Eid har Venstre i førre periode samarbeidd og hatt fleirtal saman med KrF, Høgre og Frp. Og Venstre har også denne gongen hatt samtalar med alle partia på borgarleg side.