Anfinn Sjåstad:

– For oss i Stad Frp er det brukarane som er i fokus

– Vi vil ha det som eit krav til eventuelle samarbeidspartnarar at eigedomsskatten ikkje skal aukast, seier Anfinn Sjåstad, Stad Frp sin ordførarkandidat.

Fjernast på sikt: Vi vil ha det som eit krav til eventuelle samarbeidspartnarar at eigedomsskatten ikkje skal aukast. Vi vil fjerne eigedomsskatten på sikt, seier Stad Framstegsparti sin listetopp Anfinn Sjåstad.   Foto: Tormod Flatebø

Vi opplever at dei aller fleste klarer å sørge for skulematen sjølv

Nyhende

– Har ditt parti inngått forpliktande samarbeid med andre parti før valet 9. september?