Lesarinnlegg

Vindturbiner

Nyhende

Jeg er en upolitisk turglad og naturinteressert heimvendt Folkestadbygding som nylig har blitt pensjonist som har lyst til å bidra med noen av mine synspunkter. 

Menneskeskapt forurensinger

Helt siden jeg som ung sjømann reiste ut for 50 år siden har jeg fartet rundt i store deler av verden. De siste 30 årene som rederi og klasse inspektør for skip og offshore.

Det er annerledes å reise ut i verden nå sammenliknet med for 40-50 år siden. Nå er det mye mer å se av alt inkludert mennesker, kloakk, søppel og luft forurensinger, ikke minst i fattige land.

For noen måner siden var jeg på Svalba­­rd og så snøbreer smelte i økende fart.

Jeg har sett mer en nok til å være overbevist om at menneskeskapte forurensinger er noe vi må ta på alvor og begynne å gjøre noe med før det er for sent.

Å rasere naturen i Norge for at Europa skal få økende strømressurser er å gå i feil retning. Tiden er nå inne for å redusere forbruk av alt, inkludert elektrisitet, olje, gass, kull, hydrogen, og andre energi kilder. Skal vi redde klimaet kan vi ikke fortsette med dette vanvittige kjøret med økende forbruk stort lenger. 

NVE rapport.

Etter å ha skummet gjennom den over 230 siders rapporten fra NVE: «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft», sitter jeg igjen med følelsen av at dette er et bestillingsverk som er blottet for motforestillinger. 

Der står blant annet at «Sunnmøre og Nordfjord er veldig godt egnet for ny produksjon sammenlignet med andre områder» og at «det forventes lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet». og «Fra et nasjonalt perspektiv fremstår området derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftbygging i Norge» og ikke minst «Dette er det området med de beste vindressurser i Europa».

Her lukter det ønske om massiv utbygging i stor stil.

Vindturbiners Levealder

I min jobb som klasse inspektør med kvalitets sikring og kontroll av skip og rigger har jeg ofte vært i Rotterdam. Der har jeg sett noen av de største og mest moderne vindturbinene i Europa. Er det noe Hollendere kan så er det å utnytte energien i vinden. Hos min tidligere arbeidsgiver er det inspektører/surveyere i Rotterdam som kun jobber med kvalitets sikring og oppfølging av vindturbiner. Inntrykket jeg sitter igjen med etter diskusjoner med disse er at det er endel problemer og utfordringer med vindpark anleggene.

Erfaring fra Tyskland og Nederland viser at levetiden for vindturbiner i gjennomsnitt er på kun 12-16 år. 

Dette er noe de fleste overser i denne debatten. De fleste er utslitte før de har nådd 15 år på grunn av utmattelse sprekker i fundament og blader samt utslitte gir. 

Vindmølle fabrikantene på sin side lover en levealder på 25 år.

Vindturbinenes Størrelse

Utfra rapporten forstår jeg at det i første omgang kan være aktuelt med 150 meter høye vindturbinene på 4,3 MW. Fra 2023 vil nyutviklede turbiner på over 200 meter høyde med 6 MW være tilgjengelig. Dette er gigantiske konstruksjoner som er lang større det som tidligere har blitt bygget på land.  Internasjonalt er det veldig få landbaserte vindturbiner på over 100 meter og de fleste er under 60 meter. Når slike konstruksjoner i tillegg plasseres høyt opp i fjellet vil de virke enorme selv om de er under 100 meter.

Jeg har stått tett inntil gjerdet til en av de største (90 meter) vindturbinene i Europort (Rotterdam) og kjent på lyden og suget hver gang de store vingene svitsjer forbi der jeg stod. Hadde følelsen av å bli sugd inn i den gigantiske propellen. Bra det var sett opp kraftige nettinggjerder rundt.

Utenlandske selskaper

Det er hovedsakelig utenlandske selskaper som vil tjene penger på dette, samt et fåtall lokale grunneiere og maskin entreprenører.

Kraftproduksjonen er hovedsakelig for eksport til kontinentet noe som gir klare effekttap i kablene på grunn av de lange avstandene. 

Vindturbinparker bør heller bygges lokalt sør i Europa der de har bruk for kraften.

Naturinngrep

Vi burde protestere mot denne meningsløse raseringen av naturen.

Naturinngrepene kan bli de største i vårt distrikt noensinne. Vi snakker her om gigantiske vindturbiner i fjellheimen med blinkende markeringslys på toppene. Visuelt og lydmessig er det helt ødeleggende på lange avstander.

Betydelig del av fuglelivet og dyrelivet forsvinner, særlig vilt og rovfugl.

I Roan vindpark i Trøndelag ble det lagd 250 km med 8 -10 m brede veier (fylkesveier var for smale!) i fjellet for å kunne bygge vindparken der. Veiene blir permanente pga. vedlikehold og utskiftinger. 

Myrer må dreneres (gir enorme CO2-utslipp) og fjell må sprenges.  Det blir Isfall fra vingene, inngjerding rundt hver vindturbin og ferdselsforbud!

Fjellene blir som industriområder. 

Monstermaster

Monstermastene i Hardanger er småtterier i forhold til vindkraftparker!  Tiden for å ødelegge mer av den uberørte naturen i Norge burde snart vært forbi!  

Folk flest er ikke klar over disse konsekvensene, og neppe politikere generelt heller!

Hvem «eier» naturen?

Det går ikke an at dette skal betraktes som en grunneiers, eller kommune politikernes rett til å bestemme slike forhold. 

Hva med eventuelle hjemfallsretter når vindturbin eventyret er over og når ødeleggelsene av natur og miljø er permanente? 

Protester

Den Norske Turistforening pluss mange andre organisasjoner er meget skeptisk til vindkraftutbygging. 

Turisme

Hva med markedsføring av Norge og turistnæringen? 

Utlendinger gidder ikke å besøke områder ødelagt av vindturbiner for det er det nok av i Europa og andre steder i verden.

Norge er en av få land som fortsatt kan reklamere med uberørt natur.

Vårt valg

Til høsten er det kommunevalg og da håper jeg at lokale politikere og vi som er stemme berettige kjenner på ansvaret. Ettertiden vil kunne dømme oss hardt dersom vi lar naturen bli rasert på vår vakt.


 

 

NVE sitt framlegg til vindkraftplan

Lesarinnlegg

Okla VindparkAukande motstand mot vindkraft på Stadlandet

–Fullstendig øydeleggande