Endeleg tømmestasjon for bubilar i Selje

Gladnyhende frå Selje: Endeleg er det kome tømmestasjon for bubilar i Selje kommune.

No er den første tømmestasjonen for bubilar på plass i Selje sentrum.  Foto: Selje kommune

Endeleg har Selje fått tømmestasjon for bubilar. Det har vore etterlyst.  Foto: Selje kommune

Nyhende

Dermed kjem ein bubilturistane i møte.

- Dette har vore etterlyst i lang tid frå bubilturistane, fordi her ikkje har vore nokon plass i Selje dei kan tømme, fortel Merete Nerland, kommunalsjef tekniske tenester i Selje kommune.

Den nye tømmestasjonen er plassert på Hamre, på nedsida av sjukeheimen.

- Vi fekk to tømmestasjonar inn på investeringsbusjettet med ein kostnad på 600.000 kroner. No er den i Selje på plass, medan vi skal jobbe vidare med den som skal settast opp på industriområdet på Stadlandet, fortel Nerland.