Gav støtte til etablering av Stad idrettsråd

Nyhende

Frå 1. januar 2020 vil Stad idrettsråd vere det øvste organet for idrettslaga i noverande Eid og Selje kommunar og for idretten på Bryggja.