Eid kommune med EPC-prosjekt

Energiøkonomisering i skular og idrettshus

Energisparetiltak vert sett i verk i 12 bygg i Eid, mest omfattande i Eid idrettshus, på Hjelle skule og Stårheim skule.

Hjelle SKULE: Her skal det installerast varmepumper. 

Nyhende

Energisparing og kostnadskutt hand i hand

Gjennomfører 50 energisparetiltak i Eid

 

EPC-kontrakten inneheld ei rekkje tiltak i Eid idrettshus. Her skal ein mellom anna byte ut hovudaggregat knytt til ventilasjon. Også her er det lagt opp til overgang til LED-belysning, heile 214 lyskjelder skal bytast ut. Det skal også gjennomførast tekniske energisparande tiltak i symjebassenget. Eid idrettshus vil truleg bli avstengt i ein tremånadersperiode i sommar i samband med gjennomføring av arbeidet.