Kan gje historiske symbol på båten

Folket skal velje mellom båt og hest/Sunniva

Fellesnemnda for Stad 2020 gjekk i dag inn for to kommunevåpen som folket skal få velje mellom, båt eller hest/Sunniva. No blir det ei rådgjevande avstemming på nettet.

Om folket vel båtmotivet, kan motivet med Sunniva og hesten bli vraka som kommunevåpen for Stad. Det blir om ikkje så lenge klart for avstemming på nettet der folket skal få seie si meining.   Foto: Design: Byrr v/Steinar Engeland

Nyhende

Kva som skal bli kommunevåpen for Stad kommune går no inn i siste og avgjerande rundar. I dag hadde fellesnemnda for Stad 2020 møte der dei til slutt gjekk inn for to kommunevåpen.