Leiar i Stad Venstre, Gunnar Terje Silden:

Harmoni – men Trine må gå

– Sjølv om det kan virke som om dei verste stormkasta i det medieskapte distriktsopprøret i Venstre har lagt seg, så er det mi klare oppfatning at Trine Skei Grande må gje klar melding på årets landsmøte at ho går av ved landsmøtet i 2020.

Venstreleiar: Gunnar Terje Silden, leiar i Stad Venstre, vil ha ro i partiet. – Difor meiner eg at det er viktig at Trine Skei Grande på det komande landsmøtet i 2019, seier klart frå at ho går av som leiar på landsmøtet i 2020. Alle foto: Tormod Flatebø  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det seier Gunnar Terje Silden, nyvald leiar i Stad Venstre, som er meiner at leiarar, om det er i næringsliv, fotball eller politikk, alltid måtte målast etter resultat. Den uroa som har vore rundt partiet den siste tida saman med dårleg oppslutnad er noko vi ikkje kan leve med i framhaldet, seier Silden.

Distriktsopprør?

–Eg registrerer at det blir sagt at det sokalla distriktsopprøret har roa seg litt ned etter landsstyremøtet denne helga. Eg kan berre seie at eg støttar Alfred Bjørlo, Eid-ordførar og Stad Venstre sin listetopp til det haustens kommuneval, i dei sakene han har peikt på. Vi må nok sjå i augo at når så mange meiner at Venstre er blitt eit meir urbant parti på kostnad av Distrikts-Noreg, så er nok det ei utfordring for partiet som vi må ta på alvor og gjere noko med.