Kva er sentrum?

For tida er det ein diskusjon om kva Nordfjordeid sentrum skal omfatte.

  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Ein må ta innover seg at behovet endrar seg. Ein kan ikkje låse seg fast.

Nyhende

For tida er det ein diskusjon om kva Nordfjordeid sentrum skal omfatte, og kva område som ikkje skal høyre til definisjonen sentrum. Dette får mellom anna konsekvens for planane i Lunden Handelspark, der rådmannen no tilrår avslag for forretningsbygg med detaljhandel. Om politikarane derimot gjer vedtak som inneber at dette området ligg innanfor sentrumssona for Nordfjordeid, kan det opne seg moglegheiter.