Kåra vêrlam som skal føre sauehaldet vidare

Laurdag stilte åtte sauebønder ut sine beste vêrlam. Tretti av 36 stilte vêrlam vart kåra. – At berre seks av vêrlamma vart vraka er eit godt resultat.

Best in show: Einar Helge Haugstad fekk både første og andre premie i kåringa av beste vêrlam.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det sa hovuddommar Audun Nedrebø (71), som har vore dommar dei fem siste åra under vêrlamutstillingar/kåringar arrangert av Eid Sau og Geit. Hovudformålet med denne type kåringar, er å få plukke ut dei vêrlamma som har dei beste avlseigenskapane, slik at ein kan halde oppe eit sunt, godt og godt og berekraftig sauehald.

Heider og takksemd

–I løpet av det siste året har to driftige sauebønder godt bort. Kasper Simon Hjelle og Olav Heggen. Begge to har v ore viktige i den næringa vi driv i, og begge engasjerte seg, og markerte seg i Eid Sau og Geit, der dei sette viktige fotavtrykk etter seg. Vi ønskjer både å heidre deira minne, og vise vår takksemd ved å overrekke ei blomehelsing til dei etterlatne som er med oss i dag, sa Arve Dahl og overrekte b blomar til to av borna til Kasper Hjelle, Janne og Cato, og til? Heggen, son til Olav Heggen.