Fortetting av sentrum

– Det viktigaste no er at vi tar vare på det vi har, og ikkje spreier handelen over eit større område.

Sentrumsutvikling: Kathrine Berg var den fremste talsperon for eit lite men fortetta sentrum.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det sa Kathrine Berg som presentert det mest kompakte forslag til kor grensa for handel på Eid burde gå.