Meld til politiet for

Alvorlege brot på regleverket

Ein bilførar vart måndag kveld meld til politiet for alvorlege brot på regelverket om køyre- og kviletid.

Illustrasjonsfoto.  

Nyhende

Under ein tungtransportkontroll Statens vegvesen hadde på Kjøs kontrollstasjon måndag kveld vart ei førar meld tikl politiet for alvorleg brot på regelverket for køyre- og kviletid. Tre andre førarar avfekk også påtale for brot på dette lovverket. I tillegg vart det gjeve fire bruksforbod for sikring av last  lengde og sikthindrande ting i frontruta.

Totalt var det 30 køyretøy innom kontrollplassen,  21 av desse vart kontrollerte.