Vil engasjere og skape folkevekst

Fellesnemnda for Eid og Selje har store mål for Stad kommune. Folkeleg engasjement og folkevekst er eitt av dei.

Framme f.v.: Hans Petter Gilleshammer, Arild Krogh Nøstdal, Alfred Bjørlo, Hilde Honningsvåg (hovudtillitsvald Delta Selje), Stein Robert Osdal, Sigrud Reksnes og Gunn Sande. Bak f.v.: Sverre Solivakke, Siri Sandvik, Geir Årvik, Judith Kvåle, Mirjam Bruvoll, Jan Vidar Smenes og Barbro Os Noste. Bakerst Sissel Solheim (hovudtillitsvald fagforbundet Selje) og Jostein Hundeide.   Foto: Inger Træen

Nyhende

Fellenemnda for nye Stad kommune vedtok i førre veke mandat for politisk organisering. Der heiter det mellom anna at kommunestyret skal ha 33 medlemmer. Formannskapet skal ha 9 medlemmer og det skal vere faste politiske utval (hovudutval). Fellesnemnda tek ut over dette avgjerd om struktur for råd og utval i den nye kommunen. Ein skal veksle på stad for dei politiske møta etter ein samla årsplan der omlag halvparten av møta i råd og utval blir lagt til kvar stad.