Olav Hjelle:

– Meir samarbeid

– Næringsliv og politikarar må sette seg saman og lage strategiar og planar for framtida. Det er veldig mykje å samarbeide om.

Mangel på samarbeid: Olav Hjelle meiner eit trekk i Nordfjord er manglande vilje til samarbeid. – I ei tid med auka sentralisering, der andre regionar i fylket, spesielt aksen Flora, Førde, Sogndal, blir prioritert framfor Nordfjord, er faren for å stagnerer og sakke akterut stor. Difor er det heilt avgjerande at vi ikkje «spenner krok på kvarandre», sa Olav Hjelle.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det sa Olav Hjelle som på oppdrag frå Stad 2020 har jobba med ein «Næringsanalyse» med utgangspunkt i dei to kommunane som skal bli ein i 2020.

–Vi har eit veldig godt næringsliv i dei to kommunane, og for den del i heile regionen, men vi er ikkje flinke nok til å utnytte moglegheitene. Ei utfordring er at vi ikkje samarbeider godt nok, og at vi har for få felles treffpunkt. Frå forsking veit vi at det største hinder for suksess, er kulturelle og skilnader, sa Olav Hjelle som etterlyste meir samarbeid i Nordfjord om ein skulle lukkast på fleire område.