Gresk påtalemakt legg bort koronameldingar

Meldingar som blir vurderte å ha som mål å svekkje tiltak mot koronaviruset, skal no i stor grad bli lagde bort, ifølgje den greske påtalemakta.
utenriks

Riksadvokaten i Hellas, Vassilis Pliotas, sa torsdag at alle meldingar skal sjekkast, men at dei skal leggjast bort dersom det er tydeleg at meldaren er ute etter å svekkje tiltaka mot viruset.

Slike meldingar har vorte eit vanleg verktøy for folk som er skeptiske til eksistensen av viruset eller til vaksinane som skal verne folk, og det har vore ein flaum av meldingar, mange retta mot lærarar og lækjer.

Mellom anna har foreldre meldt lærarar for å ha kravd at barna skulle bruke munnbind eller testast, slik lova pålegg dei.

Det har òg vore tilfelle der alvorleg sjuke menneske har meldt legar for å ha gitt dei respiratorbehandling, sidan dei hevdar at dei ikkje treng hjelp til å puste fordi viruset etter det som blir sagt, ikkje eksisterer.

Det har til og med vore meldingar der pårørande har kravd at graver blir grave opp og lik blir obduserte, sidan dei nektar å tru at dødsårsaka var covid-19.

(©NPK)