Verdsbanken: Fattige land treng milliardar til vaksinasjon og gjeldssletting

Verdsbanken ber om gjeldssletting og milliardar av dollar til vaksinar i fattige land for å få verdsøkonomien på fote igjen etter pandemien.
utenriks

Oppmodinga kom i eit intervju med La Stampa rett før det digitale G20-møtet på fredag. Møtet er for finansministrane og sentralbanksjefane i landa.

– Nokre av landa opplever ei sterk gjenreising no. Det kjem til å hjelpe alle andre, alle tener på det, seier Verdsbankens toppsjef David Malpass til den italienske avisa.

– Men for at vi faktisk skal få ei solid gjenreising, treng vi at veksten kjem frå fattige land, seier han og legg til at eit viktig element for å få til dette er å sørgje for at gjelda til fattige land blir berekraftig.

– Det betyr at dei må bli lågare. Dette er viktig, sånn at dei kan bruke ressursane på utdanning, helse og klima, seier han.

Ifølgje Malpass jobbar Verdsbanken hardt med å få opp farten på vaksinasjonen i fattige land.

– Eg håpar vi har fått løfte om over 3 milliardar dollar til å finansiere vaksinasjon innan mars og april, seier han

Det er ikkje venta at det blir offentleggjort konkrete resultat etter G20-møtet på fredag.

(©NPK)