Kina har vedteke å innføre omstridd sikkerheitslov i Hongkong

Folkekongressen i Kina har godkjent planane om å innføre ei omstridd nasjonal sikkerheitslov i Hongkong.
utenriks

Planen vart kjend fredag førre veke og har ført til store protestar i Hongkong, og dessutan kritikk frå USA som seier lova vil påverke Hongkongs status som eit internasjonalt finanssentrum.

Lova set til side Hongkongs eiga lovgivande forsamling for å kunne straffe handlingar som blir sett på som ein fare mot nasjonal sikkerheit og som utfordrar makta til staten. Kritikarar både i Hongkong og internasjonalt fryktar lova vil undergrave sjølvstyret og fridommane til området, som det skulle behalde i 50 år etter at Storbritannias leverte tilbake kolonien til Kina i 1997.

Torsdag vart lovforslaget vedteke i Folkekongressen, den lovgivande forsamlinga som møtest ein gong i året og i stor grad er eit seremonielt organ i eittpartistaten Kina.

Samanstøyt

Nokre tital demonstrantar samla seg i eit kjøpesenter torsdag, men det gjekk rolegare for seg enn dagen før, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Då brukte opprørspoliti tåregass og peparspray og arresterte over 300 i ein demonstrasjon nær den lovgivande forsamlinga i Hongkong onsdag.

Opprørspolitiet var godt synleg i Hongkong òg torsdag. Samtidig med at Folkekongressen i Beijing gjorde sitt omstridde vedtak, debatterte den folkevalde forsamlinga i Hongkong ei lov som vil gjere det forbode å vise manglande respekt for Kinas nasjonalsong.

Demokratiforkjemparar i Hongkong har bede andre land stå opp mot det kontroversielle forslaget om at området skal underleggjast ei nasjonal sikkerheitslov.

– Vi oppmodar verdssamfunnet til å handle og følgje med på det som skjer i Hongkong, seier aktivisten Joshua Wong og oppmodar president Donald Trump til å bruke si makt.

Særskild status

USAs utanriksminister Mike Pompeo sa onsdag at Hongkong i hans auge ikkje lenger har ei høg grad av sjølvstyre og dermed ikkje kan ha særskild status for USA.

Pompeos kunngjering betyr inga umiddelbar oppheving av Hongkongs privilegium, men førebur grunnen for at USA kan ta frå byen den særskilde statusen som handelspartnar.

Men næringslivsorganisasjonar i USA oppmodar alle partar til å roe ned og ber om at ordninga med «eitt land, to system» blir halden oppe.

– Ordlyden i lovforslaget er ikkje kjend. Ord betyr noko, seier president Craig Allen i Det amerikansk-kinesiske handelsrådet. (©NTB)